מערכות ניקוז

תכנון מערכות ניקוז למי גשמים ומתקני טיהור שפכים: כללים, נורמות ומחירים

Written by יוסף כץ

תוכן העניינים

חלק בלתי נפרד מכל מבנה, בית פרטי, ישוב או יישוב קוטג’ הוא ביוב סערה וכן מתקני ניקוז וטיפול בשפכים. איכות מערכות אלו משפיעה באופן ישיר על מצבם העתידי של המבנה, הבסיס והמרתף (אם קיים), וכן על מצב השטח ועל בטיחותם ובריאותם של התושבים. על מנת להתקין את המבנים המפורטים לעיל, יש לתכנן אותם בצורה איכותית. כיצד לעשות זאת במיומנות ולא להחמיץ אף רגע חשוב יידון במאמר זה.

סוגי מערכות ניקוז

כיום, ישנם מספר סוגים של ביוב סערה. מדובר במבנים מורכבים, שתכנון ובנייתם מבוצעים על ידי מהנדסים ומעצבים מוסמכים ביותר. מערכת הצינורות והתעלות משמשת להסטת עודפי מים מהשטח שצריך לנקז או להיפטר מעודפי מים. סוגי מבני מי סערה נבדלים זה מזה בשיטת איסוף המים, החומרים מהם הם עשויים, כמו גם במראה. להלן נשקול את המערכות הנקודתיות, הלינאריות, הפתוחות והסגורות.

מערכת נקודתית:

ניקוז מי סופה נקודתי מרמז על איסוף נקודתי של שפכים ממקומות מסוימים. ככלל, בעת תכנון והתקנה של מערכת כזו, מותקנים מספר מסוים של קולטי גשם מתחת לצינורות הניקוז של בניין, מבנה או בית. קולטי גשם אלו מחוברים למערכת ניקוז.

האלמנטים הדרושים של רשת הנקודות הם מלכודות חול ורשתות מגן. המשימה העיקרית של מערכת כזו היא להסיט מים מאזורים שנבחרו מראש, אשר, ככלל, מוצפים לעתים קרובות יותר ובאופן מורגש יותר. כל “נקודה” כוללת קולט גשם, מתקן לאיסוף אשפה וכן צינורות או תעלות ניקוז המובילות למקום המרכזי של איסוף המים, שהוא, ככלל, באר איסוף.

החלקים המוצפים ביותר של כל בתים פרטיים, קוטג’ים או מבני מנהל נחשבים באופן מסורתי למקומות הנמוכים של האתר, אזור הכניסה, האזור הממוקם מול קבוצת הכניסה לבית, כמו גם מקומות מתחת לצינורות הניקוז. משרת את שטח הגג.

מומלץ לצייד חלקים אלו באלמנטים של ניקוז נקודתי.

מערכת לינארית:

מערכת ניקוז ליניארית נחשבת מורכבת יותר ממערכת נקודתית. במקרה של תכנון והתקנה של ניקוז סערה ליניארי, מתוכנן להסיט עודפי נוזלים לא רק מעצמים או אזורים ספציפיים אלא גם מהשטחים הסמוכים להם. קולטי גשם רבים משלימים על ידי רשת של תעלות, כולל מגשי ניקוז וצינורות, כמו גם הקולט הראשי, מסיבי יותר מהבאר שהוזכרה קודם לכן. לעתים קרובות, פרויקט הביוב הליניארי כולל מה שנקרא משטחי דלת, כלומר קולטי גשם, המותקנים מול דלתות, פתחים ושערים.

ייתכן שיהיה צורך בבחירה לטובת מערכת ליניארית במצב בו האתר או האזור הרצוי נמצאים מתחת לשיפוע מורגש (יותר מ-3 מעלות), או במקרה שהאתר ממוקם ישירות בשיפוע של גבעה טבעית, למשל, גבעה. כדאי גם לשקול את המאפיינים האקלימיים של האזור. אם השטח הנבחן מאופיין ברמת משקעים שנתית גבוהה, כמו גם בתדירות המשמעותית שלהם, עדיף לבחור באפשרות הליניארית.

בעת התקנת מערכת ניקוז ליניארית, חשוב לערוך פרויקט מפורט ותוכנית ביוב, שכן אי אפשר לחשוב דרך הארגון המורכב של סוג זה של ניקוז סערה “בדרך”. עריכת פרויקט כרוכה בהכרח בפתרון בעיות כמו השיפוע, סוג הצינורות שיש להתקין ועומק התרחשותם. המדד האחרון הוא הבסיס לחלוקת מערכות הניקוז לשני סוגים נוספים – מערכות פתוחות וסגורות. בואו נדבר עליהם ביתר פירוט.

מערכת פתוחה:

ביוב סערה פתוח מורכב בעיקר ממגשים בקטרים וסוגים שונים ושייך לסוג הליניארי. זאת בשל העובדה שלא ניתן להתקין מגשי איסוף מים וקולטי גשם רבים מתחת לאדמה. מגשים הממוקמים על פני השטח אוספים מים הנוצרים על פני האדמה, אזור עיוור, אתר ליד בניין או בית, ומשמשים גם ככלי להסטת ניקוז מהשטח. הניקוז מתרחש דרך צינורות ניקוז היורדים בעיקר מגגות.

לאחר הכניסה למגשים, המים הנעים לאורך המרזבים נכנסים לקולט הראשי המהווה מאגר לאיסוף נוזלים וממנו בעזרת תעלת הזרמה מעוצבת לביוב המקומי. באזורים פרבריים, המים הנאספים בקולט משמשים לעתים להשקיית צמחים. מרזבי ניקוז עשויים לרוב מפלסטיק, מתכת או בטון, ומכוסים בסורגי מגן מלמעלה כדי למנוע כניסת פסולת.

ביוב סערה פתוח, שלא כמו ביוב סגור, כולל פחות צינורות, ולכן ההסתברות לסתימתם פוחתת משמעותית.

מערכת סגורה:

רשתות סגורות, הכוללות מערכות נקודות, עבודות פינוי מים מתבצעות מתחת לאדמה. מים ממקומות מסוימים בחלקות ובגגות נכנסים לקולטי גשם, המחוברים לקולט באמצעות מערכת מורכבת של צנרת תת-קרקעית. קולטי גשם, כמו גם המגשים שהוזכרו קודם לכן, מצוידים ברשת הגנה המגנה על מערכת הניקוז מפני פסולת.

בבחירת פרויקט מערכת סגורה יש להקפיד על התקנה נכונה של הצינורות. הם צריכים להיות עשויים מפלסטיק, וקוטרם לא צריך להיות פחות מ-10 ס”מ.

כמו כן, עבור ביוב סגור בפרויקט, מומלץ להשתמש בצנרת ישירה, שסביר יותר להיסתם אם חפץ זר, עלווה, חול או פסולת נכנסים למערכת הניקוז. אם לא ניתן להתקין רק חלקים ישרים, עדיף להפוך את זוויות הצינור לקהות, וגם לצייד אותם בארות בדיקה. אטימות של מבנה כזה מושגת על ידי טיפול בצינורות עם תרכובת איטום או דבק.

מה צריך לכלול בפרויקט ביוב סערה

התכנון של ביוב סערה, תהליך מורכב למדי ואחראי מאוד. אתה צריך להתחיל לעבוד על פרויקט מתוך הבנה של מה צריך לכלול בתוכנית הסופית.

מרכיבי הפרויקט כוללים:

 • תכנית האב של האתר הכוללת מידע על הגינון וסוג ביוב הסערה הנבחר;
 • סיכום נתוני שפכים, כניסה לשטח, נפחם ושפעם, על פוטנציאל ההצפה;
 • טופוגרפיה של השטח;
 • סקרים גיאולוגיים;
 • הצורך בהתקנת מיכל מרכזי, סוגו ומיקומו באתר הנדון;
 • תמונה מלאה של מערכת הצינורות והתעלות התת-קרקעיים או העיליים, זוויות הסיבוב של הצינורות, הצורך בהתקנת בארות בדיקה, מדרונות ורכיבים אחרים;
 • קטעים של מבנים מותקנים;
 • רשימת החומרים המשמשים בפרויקט;
 • מתקני טיפול נועדו לטהר מים נכנסים לפני המשך תנועתם;
 • מסמכים, המכילים מידע על החיבור למערכת ביוב סערה בעיר או בכפר;
 • תכנית או פרויקט לשימוש משני במי גשמים (אם יש צורך בבקשה כזו), הכוללים נושאים של השקיה של חלקת הקרקע, הטענה מחדש של מאגר אש או צרכים אחרים, המחייבים שימוש בנוזל שנאסף;
 • חישוב ראשוני של עלות ההתקנה;

כפי שכבר צוין, מים יכולים להצטבר לא במיכל, אלא, למשל, להתנקז למאגר או להיכנס למערכת הביוב המקומית (כמובן לאחר הצטברותם הראשונית במיכל). יתרה מכך, ישנן גם דרכים שונות לאספקת נוזלים ליעד הנבחר. ניתן לאלץ את המים לנוע באמצעות משאבות מותקנות, בהשפעת לחץ, או באמצעות כוח הכבידה באמצעות שיפוע מתוכנן ונוצר. כמו כן, חשוב לפתור בעיות אלו בשלב התכנון של ניקוז המים מהשטח או הבניין.

כללים ותקנות לתכנון ביוב סערה

כל פרויקט ביוב סערה, ללא קשר לסוג הניקוז ממנו מתוכנן להתבצע הבניין, מתואם בהכרח על ידי הרשויות הרשמיות המקומיות.

אי אפשר לתאם פרויקט ביוב סערה ללא המסמכים הבאים:

 1. מפה טופוגרפית של האזור;
 2. תוכנית פיתוח חלקה;
 3. תוצאות סקרים גיאולוגיים של השטח;
 4. תנאים טכניים לחיבור מערכת ניקוז פרטית לביוב מרכזי;
 5. נתונים מלאים על מיקומם של בארות האספן, הסופה או התצפית;
 6. ניתוח של תכונות טכניות של פרויקט, למשל, בית פרט

התוכנית הטופוגרפית צריכה לכלול את כל חלקי מערכת הניקוז המתוכננת, נקודות התקנה, כמו גם את המאפיינים של השטח הנבדק. כמו כן, מומלץ לכלול בפרויקט רשימה של ציוד וחומרי בנייה המתוכננים לשימוש, תוך ציון המאפיינים הטכניים שלהם. פרויקט ביוב הסערה הסופי כולל מספר רב של שרטוטים ודיאגרמות של אזורים שונים באתר, כמו גם תיאור מפורט של כל מרכיבי המערכת המתוכננת.

הורד את הכללים והתקנות הדרושים לפיתוח הפרויקט

בלחיצה על הקישורים הבאים תוכלו להוריד נורמות ומסמכים רגולטוריים שונים שיעזרו לכם לתכנן מתקני מי סערה, טיפול בשפכים וניקוז בהתאם לכל הכללים והתקנים הטכניים:

שלבי פיתוח תיעוד הפרויקט

קביעת תוכנו של פרויקט הגמר, כמו גם הבנה מלאה של המשימות המוטלות על ביוב הסערה המתוכנן, הוא השלב הראשון בתכנון מערכת ניקוז. השלב החשוב הבא בתכנון נחשב לפיתוח תיעוד הפרויקט, הכולל נתונים על השטח, מידע על ביוב סערה עתידית, וכן תוכניות לשימוש משני במי גשמים נקיים.

כדי לפתח את כל מסמכי הפרויקט, יש צורך להיעזר במעצבים מנוסים, מודדים ומומחים אחרים שיבצעו ניתוח של השטח, סקרים גיאודטים וסקרים טופוגרפיים. רק לאחר שכל המסמכים מוכנים, נבדקים ומאושרים על ידי הרשות הרשמית, ניתן להתחיל בהתקנת ביוב סערה בבית פרטי, בבניין מנהלי ורב קומות או במפעל תעשייתי.

שלבי פיתוח הפרויקט:

 1. למד את הפרויקט ומיקומו;
 2. הפוך את הגיאולוגיה של האתר;
 3. קבע את המקום הסופי, לאן יופנו כל המים שהצטברו, למשל, בריכת שריפה, ביוב סערה של כפר או עיר, גיא או חלקת יער;
 4. קבע את מקום הביניים של הצטברות מים, למעשה, שבו יותקן קולט או מטף טוב;
 5. בצע את כל הסימנים הדרושים כדי לקבוע את ההקלה ולחשב שיפועים עתידיים בפרויקט ניקוז הסערה;
 6. לקבוע את סוג מתקני מי הסער, בהתאם לפרויקט ולצורכי הפרויקט;
 7. לכלול בתכנון כיצד יתקיים מבנה מי הסער, תוך התחשבות בזרימת המים, בארות בדיקה, באר מנחת, קולט, מתקני טיפול ותעלת הזרמה;
 8. הצג את מערכת הניקוז העתידית בסעיף;
 9. תאר בעיצוב את כל החומרים בהם נעשה שימוש ומפרטיהם;
 10. הוסף הערות הסבר והנחיות אחרות לפרויקט.

אילו תוספות ניתן לעשות לפרויקט הסטנדרטי של רשתות הביוב הסערה

ככלל, העיצוב של מבנה מסוים כרוך במספר חידושים נוספים שיש לקחת בחשבון גם בעת הפקת פרויקט, אחרת, ייתכן שהתוצאה הסופית לא תהיה מה שהיא צריכה להיות. ייתכן שהפרויקט שהושלם לא ייקח בחשבון נקודות חשובות, שבגללן, בסופו של דבר, הפרויקט יצטרך לעבור מחדש חלקית או מלאה, תוך אובדן זמן וכסף. רגעים כאלה יכולים להיות, למשל:

 • תכנון מכוני טיהור שפכים והצורך בהתקנתם – לעיתים, ללא ניקיון מקדים, הרשויות המקומיות אינן נותנות אישור להזריק נקזי סערה לרשת העיר או הכפר.
 • בדיקת ביוב סערה – ללא בדיקה מקדימה של מבנים קיימים, ביוב סערה, מתקני טיפול בשפכים או תעלת הזרמה, אתם מסתכנים במצב בו הפרויקט הוזמן, והמתקנים הנ”ל אינם פועלים. במקרה זה, יהיה צורך לבצע מחדש את הפרויקט.
 • תכנית העבודה היא תיאור שלב אחר שלב של כל השלבים הדרושים לבוני המתקן העניים.
חשוב: רק לאחר עריכת טיוטה מלאה של ביוב הסערה העתידי ואישורו, ניתן להמשיך בהתקנתו.

בדיקת ביוב וניקוז

ניתן להתקין ביוב סערה מעל או מתחת לפני הקרקע וצריך לעמוד בכל הנורמות והתקנים. פעמים רבות ישנם מצבים בהם תעלת ניקוז או פריקה שהושלמה כבר אינה עומדת בתקן ומתפקדת בצורה לא תקינה או אינה פועלת כלל. ככלל, הנקודות הבאות יכולות להוביל לתוצאה כזו:

 • חוסר תשומת לב של בונים והנחת צינורות או מגשים עם הפרה של נורמות, טכנולוגיה או ללא מדרונות הכרחיים;
 • שימוש בחומרים זולים ולא איכותיים – עוד בשלב רכישת החומרים חשוב לוודא שהם שלמים ואינם מכילים פגמים. לכן, מומלץ לרכוש חומרים, במיוחד כאלה המיועדים לבניית צנרת, רק בחנות בנייה מוכחת;
 • ניקוז סתום או מקום הזרמת מים – במהלך ההחלטה היכן יזרמו המים שנאספו לקולט המרכזי או למערכת הביוב המקומית, חשוב לחקור היטב את עקרונות הפעולה ומבנה הניקוז. במידה ונבחרה מערכת ניקוז מרכזית כ”מאגר”, יש צורך לערוך בדיקה מפורטת של המערכת הקיימת ולוודא שהיא פעילה. הזנחת נושא זה וסטייה מהנורמות המקובלות עלולות להוביל לתאונות שונות.
חשוב: אם מבנה הנדסי קיים משולב בפרויקט עתידי, יש לבחון אותו לפני כן, אחרת עלול להתברר שהוא לא עובד ויהיה צורך לבצע את הפרויקט מחדש לחלוטין.

אילו בעיות ניתן למצוא במהלך הסקר:

חשוב להבין כי בעת תכנון מבני ניקוז, יש צורך לקחת בחשבון לא רק את פינוי המים עצמם אלא גם את טיהורם. מערכת הניקוי כוללת מיכל גלילי עשוי פיברגלס, ומחיצות מיוחדות גם הן מפיברגלס. מחיצות אלו מחלקות את גליל הניקוי לשלושה תאים – מלכודת חול, מפריד נפט וגז ויחידת ניקוי פחם.

בתא הראשון, מלכודת החול, נתפסים החלקיקים המרחפים הכלולים בנוזל, והצטברותם לאחר מכן במלכודת החול עצמה. הבסיס לפעולה של אלמנט זה של מערכת הטיפול במים הוא יכולתם של חלקיקים להתיישב לקרקעית תחת משקלם. לאחר מכן, חלקיקים מרחפים מוסרים מתא הניקוי באמצעות מערכות שאיבה מיוחדות.

תא מפריד הנפט והגז מיועד לניקוי שפכים ממזהמי נפט. ההפרדה של נוזל ממוצרי נפט מתרחשת עקב ההבדל בצפיפות של נוזלים אלה. סרט השמן שנוצר על ידי מזהמים צף אל פני המים ונפרד מזרימת הנוזל.

יחידת טיהור הפחם, הנקראת גם יחידת הספיחה, מבצעת טיהור דו-שלבי של המים הנכנסים באמצעות פחם פעיל, הפועל כחומר סופג. השימוש בפחם מסייע לתא האחרון להתמודד עם ה”אחרי טיפול” במים ולהוציא ממנו את שאריות מוצרי הנפט.

מכוני טיהור שפכים מגיעים ביכולות שונות ולמטרות שונות – זהו מנגנון מורכב, אשר התקנתו בלתי אפשרית ללא חישובים מקדימים ופרויקט שהוכן בקפידה. ככלל, הבחירה במכון טיהור שפכים לרשת מי סערה תלויה ישירות בחישובים שנעשו בפרויקט של ביוב הסערה עצמו.

עיצוב מערכות ניקוז

המטרה העיקרית של נקזי סערה היא לנקות את השטח ממשקעים, קרקע ומי נמס, כמו גם מכל סוג אחר של נוזל, לרבות כאלה ששימשו למטרות תעשייתיות. בשלב התכנון של ניקוז סערה, חשוב להבטיח את עמידתם המלאה בתקנות הטכניות שנקבעו ובתקנים הנוכחיים.

המחקר של האזור הנבחר כרוך בניתוח האינדיקטורים הסניטריים, ההיגייניים, הטכניים, הגיאולוגיים, הטופוגרפיים והכלכליים שלו. יחד עם זאת, חשוב להבין כי גודל היישוב, כמו גם התשתיות שלו, משפיעים על סוג ביוב הסערה. בעיר או בכפר גדול עדיף לבחור לטובת מערכת סגורה בטוחה לאחרים. באזורים, יישובי קוטג’ים וישובים כפריים SNT (שותפות גן ללא מטרות רווח), בשטחם בתים חד-קומתיים בלבד, מומלץ להתקין מערכת ביוב פתוחה, יעילה יותר על מגרש קטן, כמו גם פחות נוטה לסתימה.

אם ניקוז סערה מתוכננים באזורים המאופיינים בפעילות סיסמית מוגברת או בטמפרטורות סביבה נמוכות באופן חריג, אזי מוטלות דרישות נוספות על הפרויקט הסופי, שהוקם על ידי הרשויות המקומיות. בעת התכנון, חשוב לשים לב גם לאינדיקטורים כגון עוצמת הגשם, שיפוע פני השטח, תכונות ההקלה והאקלים המקומיים, כושר הספיגה של האדמה ומיקום האספן הראשי.

עדיף להפקיד את חישוב קוטר הצינור האופטימלי, מיקום נקודות ההנחת,

אורך הצינורות, מספר הבארות, נפח החומרים המתכלים והמיקום של אלמנטים נוספים שונים (חיישנים, רשת אזעקה, חיבורי עבודה) בפרויקט למומחים.

ניקוז, סילוק מים ואיטום

בנוסף לתקשורת מי סערה, מערכות ניקוז עמוק ושטחיות עוסקות בניקוז מים ממבנים ומבנים. ניתן לשלב תקשורת אלו גם בפרויקט של רשתות מי סערה.

להיכרות מפורטת עם מאפייני העיצוב של מרכיבי ההגנה על מגרשים, מבנים למטרות שונות ומבני מגורים פרטיים מפני מים, ניתן להיכנס למאמר המקביל, בקישורים הבאים:

 • עיצוב ביוב של מבנים, בתים פרטיים ומגרשים;
 • עיצוב איטום;
 • התקנת ניקוז מסביב לבית סוהר. ניקוז תקין, סוגיו, טכנולוגיות ההתקנה, החומרים, התוכניות והמחירים שלו.

מחירי פיתוח פרויקטים

תיאור העבודההמחירים בשקלים
פרויקט מערכת ביוב
1. תכנית כללית של מערכת הביוב הסערה עם חיווי זרימת מים;
הערת הסבר כללית המתארת מקומות ותנאים מיוחדים; 3. חתכים לאורך קו הצנרת תוך התחשבות במבנה האתר;
טבלת בארות;
עיצוב תחנת השאיבה (אם זמינה);
עיצוב תעלת הזרמת המים;
מפרט חומרים;
הצהרת עבודות;
חישוב משוער
5500
פיתוח תיעוד תכנוני למתקן הניקוז הכולל את הסעיפים הבאים:
תכנית כללית של מערכת ניקוז עם אינדיקציה לזרימת מים;
תכנית כללית של מערכת ביוב סערה עם חיווי זרימת מים;
הערת הסבר המתארת מקומות ותנאים מיוחדים;
חתכים לאורך קו הצנרת תוך התחשבות במבנה האתר;
טבלת בארות/פרופיל;
עיצוב תחנת השאיבה (אם קיימת);
עיצוב תעלת הזרמת המים;
מפרט חומרים;
עיצוב באר המטף;
הצהרת עבודות;
חישוב משוער
5500
מערכת ניקוז הטיוטה, מערכת ביוב סערה, איטום ובידוד תרמי של היסוד מתחת ל-0.00
תכנית כללית של מערכת ניקוז עם אינדיקציה לזרימת מים;
תכנית כללית של מערכת ביוב סערה עם חיווי זרימת מים;
הערת הסבר כללית המתארת מקומות ותנאים מיוחדים; 4. חתך מבנה היסוד עם ציון יחידת האיטום; 5. חתך של מבנה היסוד עם ציון יחידת הבידוד התרמי;
חתכים לאורך קו הצינור, תוך התחשבות במבנה האתר;
טבלת בארות/פרופיל;
עיצוב תחנת השאיבה (אם קיימת);
עיצוב באר המטף;
עיצוב תעלת הזרמת המים;
מפרט חומרים;
הצהרת עבודות;
חישוב משוער
6000
הכנת פרויקט הפקת עבודה500
סקרים גיאולוגיים (הוסף קטע לפרויקט)900
סקר טופוגרפי (הוסף קטע לפרויקט)900

ניתן להתאים את כל המחירים הנ”ל בהתאם לפרטי הפרויקט, מורכבותו והיקפו. לדוגמה, המחיר עבור פרויקט מבני מי סערה של בית פרטי עשוי להיות שונה באופן משמעותי מהמחיר עבור תכנון רשתות ביוב סערה של יישוב קוטג’ים או מפעל גדול

מחשבון עלות פיתוח תיעוד פרויקט לחישוב מקוון

[stm-calc id=”1392″]

דוגמאות ודוגמאות של פתרונות עיצוב ומשימות טכניות

כאן תוכלו להוריד פתרונות תכנון עדכניים להתקנת צמתים שונים של רשת מי הסער ומערכות הנדסיות ניקוז. להורדת דוגמאות של פתרונות עיצוב ופרויקטים לחצו על הקישור המתאים:

 • מערכת ניקוז טיוטה וסימן מים של מערכת סילוק מים
 • ניקוז ליניארי על השטח העיוור של הבניין
 • מערכת ניקוז ביוב במנהרות הסתננות
 • מערכת ניקוז שפכים למיכל האגירה
 • קווי מגשים מסתובבים וחיבורים שונים

הזמינו עיצוב מערכת ביוב סערה

כמובן שעדיף להפקיד את תכנון מערכת ביוב סערה מורכבת, כמו גם את התקנתה, בידי אנשי מקצוע חמושים בציוד מיוחד ובידע הדרוש.

במחלקת התכנון שלנו ניתן לבצע הזמנה לתכנון ביוב סערה למבנים הבאים:

 • בתים פרטיים;
 • מבנים אדמיניסטרטיביים;
 • מפעלי ייצור;
 • מפעלים מסחריים ומרכזי קניות;
 • מפעלים;
 • אצטדיונים ומתקני ספורט;
 • מתחמי מחסנים;
 • מתקני טיפול
 • אזורים עירוניים;
 • כבישים, גשרים ומנהרות.

תכנון ביוב סערה במיזם

מערכת המגשים, הערוצים והמאגרים הממוקמים בשטח של מפעלים שונים היא ארגון מורכב יותר מאשר אותה מערכת המותקנת באתר של בית פרטי. מערכות פתוחות, סגורות או מעורבות משמשות לניקוז עודפי מים ממפעל תעשייתי. פעולת כל אחת מהמערכות הללו מכוונת לאיסוף מים והעברתם לקולט המרכזי תוך טיהור מקביל של הנוזל מגורמים מזיקים. אם קיימים מאגרים בארגון, בשלב הכנת תיעוד הפרויקט, נלקחת בהכרח בחשבון אפשרות של גלישה של מאגרים אלו בתנאי מזג אוויר קשים.

בדרך כלל, תקשורת מי סערה כזו דורשת לא רק הכנת תיעוד פרויקט מקיף אלא גם את אישורו על ידי הרשויות המקומיות.

לאחר הכנת סט שלם של מסמכים לפיתוח הפרויקט, תוך התחשבות במחקרים גיאולוגיים, גיאודטים וסביבתיים של שטח המיזם,

מתבצעת בחינה חובה של פרויקט זה.

עיצוב ביוב סערה של בתים פרטיים

קל יותר לשרטט ביוב סערה לבית פרטי מאשר לפתח פרויקט ביוב סערה למפעל ענק או מרכז קניות, עם זאת, ישנם גורמים בתכנון מערכת ניקוז לבית פרטי או קוטג’, שהזנחה מהם יכול להוביל לתוצאות עצובות, למשל:

 • חישוב שגוי של מדרונות כתוצאה מטופוגרפיה שבוצעה בצורה גרועה או עבודה עם רמה;
 • חשוב לחקור את השטח בצורה איכותית עבור אופי הקרקע, וכן עבור מיקומם של מאגרים, שפלה וגבעות סמוכים;
 • ניתוח קרקע שגוי עבור נוכחות או היעדר מי תהום;
 • הכנת הפרויקט ללא התחשבות בתיקונים;
 • הכנת הפרויקט ללא התחשבות במתקני טיפול (אם קיימות הגבלות על הזרמת מים שטופלו באופן בלעדי);
 • פרויקט שאינו לוקח בחשבון התקנת באר משחת ביניים באתר הלקוח, אלא מפנה צינורות סערה ישירות למי הסער או לגיא הכפר;
 • הפרויקט בוצע ללא התחשבות בתעלת ההזרמה שהצטברה בקולט המים;
 • פרויקט שלא לוקח בחשבון התקנת ציוד שאיבה כאשר אי אפשר לנקז מים על ידי כוח הכבידה.

שיתוף פעולה עם חברת עיצוב מקצועית יוביל לכך שביוב הסערה יתוכנן ויותקן תוך זמן קצר, והכי חשוב, יהיה אמין ועמיד.

About the author

יוסף כץ

1 Comment

 • That is very interesting, You’re an excessively professional blogger.

  I have joined your rss feed and look forward to looking for extra of your magnificent post.
  Additionally, I have shared your web site in my social networks

Leave a Comment

Translate »